Albuen
 
 Vis fyrkarakter 
Albuen fyrFoto: Ole Lemvigh
14-08-2001Albuen fyr med lodshuset i forgrund.Foto: Torben Åndahl ©
29-08-2009

Det første forsøg på etablering af et fyr på Albuen blev taget af postvæsenet i 1779, som ønskede opstillet et fyr af vippefyrskonstruktion til brug for postfarten mellem Nakskov og Heiligenhafen. Ruteføringen blev imidlertid flyttet til Rødby, så fyret blev ikke til noget. Behovet for et fyr på Albuen eksisterende dog stadig. I 1800 sender lodserne på Albuen en anmodning til deres chef Poul Løwenørn hvori de beder ham støtte deres forslag om oprettelse af et fyr på Albuen. Løwenørn går videre med forslaget, men mener ikke besejlingen af Nakskov havn er stor nok til at kunne dække udgiften til et fyr. Baggrunden for denne indstilling ses af Løwenørns svar til lodserne:

» ...at der ikke kunne være to Meninger om Fyrets Nytte, men dersom man skulle sætte Fyer overalt hvor det kunne medføre Nytte, blev deres Tal mangfoldige og at det derfor maatte tages i Betragtning den mere eller mindre Nytte det kunne frembringe; betræffende dette paa Albuen der egentlig burde være at anse for et specielt Fyr for denne Havn og for indløbet til Nackchovs Fiord, og af den Aarsag ikke burde være højere end et Lampefyr, saa kunne det tillige medføre megen god Nytte for et Skib som passerer ind og ud af Store Bælt. «


Albuen fyrFoto: Ole Lemvigh
14-08-2001Klik for forstørrelse
Albuen fyr, under opførelseFoto: Birthe Feilbergs familiealbum ©
 

I 1821 opdager Løwenørn at rederen for dampskibet H/S Caledonia, som besejlede ruten København-Kiel, har truffet en privat aftale om tænding af vokslys i løjtnant Dichmanns pigekammer i Dragør, i nogle vinduer i lodshusene på Albuen, på Femø Slette og Fejø Slette, på Avernakke Rev, på en bondegård på Raagø, ved Prøvestenens Batteri og ved Trekroner Batteri. Løwenørn beder rederen indsende en officiel anmodning om etablering af de nævnte "fyr", hvilket også sker.
Om og hvorlænge denne ordning eksisterede vides ikke, men noget egentligt fyr på Albuen bliver det først til i 1884, hvor der etableres to faste røde ledefyr i et samarbejde mellem Nakskov kommune og Fyrvæsenet.

Albuen fyr, under opførelseFoto: Birthe Feilbergs familiealbum ©
 Postkort af Albuen gamle fyr. Dateret 16/7-1910Foto: Kaj Woelkes postkortsamling
 

De bliver i 1896 erstattet af et 11 m. højt betontårn opført alene af Fyrvæsenet. Heri indrettes et vinkelfyr med fast linseapparat og vægebrænder. I 1921 fik fyret blaugasbrænder hvormed der kunne indlægges formørkelser i fyrkarakteren.

Albuen fyrFoto: Ole Lemvigh
14-08-2001Albuen fyr, umiddelbart efter opførelsenFoto: Birthe Feilbergs familiealbum ©
 

Som følge af kysterosion var det i 1958 nødvendigt at erstatte det gamle fyr med det nuværende 13 m. høje betontårn. Resterne af det gamle fyr kan stadig ses nogle hundrede meter nord-vest for det nye fyr.
Oprindelig var Albuen en ø i Nakskov fjord, men i dag er den forbundet med Lolland via en 3,8 km lang landtange.

Albuen gamle fyr, postkort dateret 14/3-1918.Foto: Kaj Woelkes postkortsamling
 Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-10-1896 Tiltrådt Hans Christian Mogensen Fyrpasser
01-10-1896 Tiltrådt Hans Krøier Hansen Fyrpasser
01-01-1899 Tiltrådt Valdemar Lauritz Gunnersen Fyrpasser
31-12-1926 Fratrådt Hans Christian Mogensen Fyrpasser
01-09-1932 Tiltrådt August Johannes Alfred Hansen Fyrpasser
01-10-1942 Tiltrådt Hans Otto Kristoffer Olsen Fyrpasser
01-04-1950 Tiltrådt Karl Albertsen Fyrpasser
01-04-1961 Tiltrådt Arne Krøjer Hansen Fyrpasser
01-10-1977 Tiltrådt Hans Christian Martin Gunnersen Fyrpasser


Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1884 Oprettet           
1896 Overtaget           
1921 Ombygget     Oc [Fmk]     
1958 Flyttet 54°50.18 N 10°57.84 Ø ED50       
1989 Ændret - - Iso  3815  
2001 Registreret 54°50.14 N 10°57.77 Ø WGS84 Iso WRG 8s
R332,5-53,5 G53,5-108,5 W108,5-163 R163-283
- C 1716.1


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1884 Olie   Væge   Linse 6. orden
    
1896     Vægebrænder   Linser       
1921 Blaugas   Glødenetsbrænder   -   2752 cd.   
1958         -      11 m.
1989         -      -
2001         -      -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1884 Ledefyr Pæl   10 m.    
1896 Vinkelfyr Tårn Beton
Dedikeret
Firkantet
11 m.    
1921 - - - -    
1958 - - Beton
Dedikeret
Rund
13 m.    
1989 - - - -    
2001 - - - -