Christiansø
 
 Vis fyrkarakter 
ChristiansøFoto: Ole Lemvigh
09-08-2000

Det første succesrige skridt mod et fyr på Christiansø tages med den storstilede plan til udbygningen af det danske fyrvæsen som Poul Løwenørn udarbejde i 1798. Planen blev forelagt 2/3-1798 for 1. deputeret i Generaltoldkammeret Frederik Moltke, og omfattede bla. forslag om fyr på Bornholm og Christiansø.
Der havde tidligere været forslag fremme om opstilling af et vippefyr, men Løwenørn foreslår i stedet etableret et lampefyr, hvor et urværk drejer lamperne og de tilhørende spejle så der frembringes blink. Løvenørn har givet været inspireret af et blink- og lampefyr svenskerne, som det første blinkfyr i verden, havde opsat ved Marstrand i 1781, og har set det som en ideel løsning til Christiansø hvor der var behov for at mindske muligheden for forveksling med det kulfyr han foreslår opsat på Bornholm samt sandsynligvis også vanskeligheder med at få forsyninger frem til et kulfyr.

Christiansø fyr set fra syd.Foto: Henry O. Nielsen ©
sept. 1999

I efteråret 1798 får Løwenørn grønt lys til at gå videre med sin plan. Fyret på Christiansø skal efter planen bygges som en udbygning på det eksisterende fæstningstårn (Store tårn), men det kræver tilladelse, og der gik noget tid før en sådan var på plads. Vi skal frem til 1805 før fyret står færdigt og kan tændes for første gang 1. oktober, som det første danske blinkfyr.

Model af Christiansø blinkfyr. 
 

Det bestod af 9 parabolske forgyldte kobberspejle med en diameter på 4 fod, der var fordelt i tre grupper med en 4-vægers oliebrænder anbragt i fokuspunktet af hver gruppe. For yderligere at udnytte lampens lys var der monteret tre små spejle af sølv tæt ved lampen til at reflektere lyset tilbage til de store spejle. Hver gruppe var monteret på en vandret arm, der udgik fra en lodret akse, som drives rundt af et urværk. De vandrette arme og den lodrette akse samt den bærende konstruktion var udført i træ. Lamperne blev drevet rundt af et urværk. Ved at regulere vingerne på urværkets luftbremse blev rotationshastigheden indstillet så fyret gav tre blink i minuttet.

Christiansø gl. linseapparat udstillet på Orlogsmuseet.Foto: Ole Lemvigh
12-08-1999

Lampefyret er i drift helt frem til 1879 hvor det erstattes af et linseapparat med en 4-vægers brænder. I 1904 skiftes brænderen ud med en glødenetsbrænder til petroleum.
I 1973 blev linsen udskiftet med linsen fra det netop nedlagte Hyllekrog fyr.

Christansø, nærbillede af linseFoto: Ole Lemvigh
09-08-2000

Efter næsten 200 år blev det i 2001 nødvendigt at forny etageadskillelsen i Store tårn.

Store tårn med Christiansø fyr set fra Frederiksø.Foto: Henry O. Nielsen ©
sept. 1999

Hvis man er interesseret i hvordan livet formede sig for en familie tilknyttet fyrvæsenet og Christiansø fyr kan Thorkil Langes beretning om sin fars ti år lange ansættelse som fyrassistent ved Christiansø fyr varmt anbefales.

Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
28-08-1889 Tiltrådt Hans Funk-Hansen Reservemedhjælper
01-08-1894 Tiltrådt Axel Peter Jensen Fyrassistent
01-03-1898 Tiltrådt Carl Mourier With Tilsynsførende
01-09-1898 Tiltrådt Edvard Julius Hans Christiansen Lund Fyrassistent
01-07-1905 Tiltrådt Niels Jensen Fyrpasser
30-09-1906  1 Fratrådt Axel Peter Jensen Fyrassistent
01-10-1906 Tiltrådt August Valdemar Rasmussen Fyrassistent
30-04-1908 Fratrådt August Valdemar Rasmussen Fyrassistent
01-05-1908 Tiltrådt Sophus Johannes Lagar Beldring Fyrassistent
30-06-1912  1 Fratrådt Edvard Julius Hans Christiansen Lund Fyrassistent
01-07-1912 Tiltrådt Andreas Peter Eliassen Fyrassistent
31-12-1912  1 Fratrådt Sophus Johannes Lagar Beldring Fyrassistent
01-01-1913 Tiltrådt Hans Madsen Hansen Fyrassistent
31-07-1916  1 Fratrådt Andreas Peter Eliassen Fyrassistent
01-09-1916 Tiltrådt Peder Vilhelm Arnold Buhl Fyrassistent
30-09-1919  1 Fratrådt Peder Vilhelm Arnold Buhl Fyrassistent
01-10-1919 Tiltrådt Mads Christian Dam Ankjær Fyrassistent
31-03-1921  1 Fratrådt Mads Christian Dam Ankjær Fyrassistent
01-04-1921 Tiltrådt Hans Sinius Jensen Fyrassistent
30-04-1924  1 Fratrådt Hans Madsen Hansen Fyrassistent
01-05-1924 Tiltrådt Carl Christian Petersen Fyrassistent
31-08-1927  1 Fratrådt Carl Christian Petersen Fyrassistent
01-10-1927 Tiltrådt Regnar Riddermand Vilandt Fyrmester II
31-12-1930  1 Fratrådt Niels Jensen Fyrpasser
01-01-1931 Tiltrådt Mads Eskild Koch Fyrpasser
01-01-1933 Tiltrådt C. Kjøller Medhjælper
30-09-1933  1 Fratrådt Hans Sinius Jensen Fyrassistent
01-10-1933 Tiltrådt Niels Gregers Lange Fyrassistent
31-10-1939  1 Fratrådt Regnar Riddermand Vilandt Fyrmester II
01-11-1939 Tiltrådt Jens Peter Jakobsen Fyrmester II
30-11-1943  1 Fratrådt Niels Gregers Lange Fyrassistent
01-12-1943 Tiltrådt Peter Møller Nielsen Fyrassistent
01-11-1946 Tiltrådt Henry Sehested Jensen Fyrpasser aspirant
01-04-1947 Tiltrådt Sigvald Henry Holm Nielsen Fyrassistent
30-04-1947  1 Fratrådt Peter Møller Nielsen Fyrassistent
30-09-1947  1 Fratrådt Henry Sehested Jensen Fyrpasser aspirant
01-10-1947 Tiltrådt Henry Sehested Jensen Fyrpasser
01-09-1949 Tiltrådt Aksel Henrik Pedersen Fyrassistent aspirant
31-12-1950  1 Fratrådt Aksel Henrik Pedersen Fyrassistent aspirant
01-01-1951 Tiltrådt Aksel Henrik Pedersen Fyrassistent
01-09-1956 Tiltrådt Hans Erik Rasmussen Fyrassistent
20-11-1956  1 Fratrådt Aksel Henrik Pedersen Fyrassistent
31-12-1961  1 Fratrådt Hans Erik Rasmussen Fyrassistent
30-11-1962  1 Fratrådt Henry Sehested Jensen Fyrpasser
01-01-1963 Tiltrådt Niels Erik Nielsen Fyrpasser
01-05-1964 Tiltrådt Villy Langdill Fyrassistent
14-01-1970  1 Fratrådt Villy Langdill Fyrassistent
01-05-1973 Tiltrådt Søren Hansen Fyrpasser
01-12-1973 Tiltrådt Erik Priis Rasmussen Fyrmester
01-07-1976 Tiltrådt Arne Schow Fyrpasser

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1805 Oprettet 55°19.27 N 15°11.29 Ø ED50 FI [Blk]  6270  
1854 Registreret - - - -  
1879 Ombygget - -    -  
1904 Ombygget - -    -  
1947 Registreret - -    -  
1973 Ombygget - - FI [Blk]  -  
2001 Registreret 55°19.24 N 15°11.23 Ø WGS84 FI [Blk] W 5s
(0,5+4,5)
- C 2556


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1805 Olie   Vægebrænder 4-væger
Spejle Roterende
Parabolsk
   29 m.
1854 -   -   - 3. orden
Roterende
   -
1879     -   Linser 2. orden
Roterende
   -
1904 Petroleum   Glødenetsbrænder   - - 45872 cd.  -
1947 -   -   - -    -
1973         -      -
2001         -      -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1805   Tårn Anden anvendelse
Træ
16 m. Poul Løwenørn  
1854   - - -    
1879 Anduvningsfyr - Anden anvendelse
-    
1904 - - - -    
1947 - - - -    
1973 - - - -    
2001 - - - -