Luk  

Browser forstår ikke HTML5
 Lysvinkler set fra fyret  Lysvinkler i retvisende pejlinger fra søen
Hellehavns Nakke
FI [Blk] WRG 5s (1+4)
G140-165 W165-279 R279-320
Baseret på data fra 2001
Den anvendte farve i fyrkaraktergrafikken er tilfældig valgt blandt de farver lys fyret udsender.