Halsskov
Halskov, Halfskov
Halsskov kulblus fyrFoto: Ole Lemvigh
10-08-2006

Der har med sikkerhed eksisteret et Halsskov fyr siden 1727. Fra det år har man registreringer, der fortæller at Postvæsenet opretter et fyr til hjælp for postruten over Storebælt.
Den første fyrkonstruktion, der anvendtes, har antagelig været af vippefyr typen. Dette er senere udskiftet med en åbent blusfyr svarende til det, der findes på stedet den dag i dag.
Det åbne blusfyr anvendtes frem til omkring 1810 hvor det suppleres med en vagthytte hvori der var monteret et spejlfyr. Begge fyr overdrages fra Postvæsenet til Fyrvæsenet i 1853 og i 1856 ændres spejlfyret til et linseapparat. Dette er i anvendelse frem til omkring 1894 hvor den nuværende fyrmesterbolig med en lanterne i gavlen opføres.

Halsskov fyrFoto: Ole Lemvigh
10-08-2006

Kulfyret bliver helt frem til 1904 lejlighedsvis anvendt i tåget vejr da lyset fra de rødglødende kul sås tydeligere end lyset fra linsefyret.
I 1917 nedlægges fyret som permanent fyr. Frem til omkring 2. verdenskrig fungerede fyret som reserve hvis Halskov Rev fyrskib var inddraget eller Korsør ledefyr eller Statsbanernes båkefyr (Koen) var i uorden.

Halsskov kulblus fyrFoto: Ole Lemvigh
10-08-2006

Som det ses er blusfyret forsynet med fire trapper, så det var muligt for fyrpasseren at komme til fyret fra læ uanset den aktuelle vindretning. Om fyret var konstruereret på samme måde da Poul Løwenørn den 25. april 1797 inspicerede fyret vides ikke, med der kommer i hvert fald følgende rapport ud af besøget:

» Jeg var i gaar på Halskov og besaa det, som tændes, når postsmakkerne ere paa Søen om Natten, Jeg fandt Fyhrkurven overordentlig stor og dog sagde man, at dette Fyhr, især i regnagtig og tyk Vejr, da det mest behøves, ikke brænder klart, men det er meget naturligt, thi der brændes Tørv og Brænde paa samme. Tørv kan aldrig give nogen klar Lue, og Brænde røger og dæmpes i fugtigt Vejr. «

Blusfyret blev fredet i 1959. Begge fyr ligger i dag på privat grund og er ikke tilgængelige for offentligheden. Fyrmesterboligen med den flotte lanterneudbygning blev i 1957 solgt af Fyrvæsenet og har fra da af været privat bolig.

Halsskov, nærbillede af fyrkurvFoto: Ole Lemvigh
10-08-2006Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
1891 Tiltrådt Jacob Lauritz Winsløw Tilsynsførende
01-04-1891 Tiltrådt Christiam Philip Henningsen Fyrassistent
1892  1 Fratrådt Jacob Lauritz Winsløw Fyrmester
01-04-1897 Tiltrådt Niels Kristian Andersen Fyrpasser
14-09-1925 Tiltrådt Søren Christian Frederiksen Tilsynsførende
01-11-1945 Tiltrådt Carl Gustav Hansen Tilsynsførende

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1727 Oprettet           
1810 Ombygget           
1854 Registreret     F [Fst] W    
1856 Ombygget     -    
1894 Ombygget 55°20.20 N 11°7.66 Ø ED50 -    
1917 Nedlagt - - -    


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1727                 
1810         Spejle Parabolsk
    
1854 Olie       - 6. orden
   16 m.
1856         Linser       
1894         -       
1917                16 m.


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1727 Anduvningsfyr          
1810   Bygning Anden anvendelse
     
1854   -   7 m.    
1856   - Anden anvendelse
     
1894   - -      
1917   - Anden anvendelse
Muret
7 m.