Kaj Jensen Christensen
Den 1. april 1981 varigt ansat ved farvandsdirektoratet i henhold til fyrdirektorates cirkulærer af 15. april 1957 med tjenestemandsstatus.Navn Kaj Jensen Christensen
Født 12-01-1924
Fødested
Død
Dødssted
Køn M


Fra Til Tjenestested Type Titel
01-02-1974 1982 1 Hirtshals Landfyr Fyrpasser
1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet ud fra andre oplysninger.