Niels Laurids Pedersen


Kilde: Edith Thomsen


Kilde: Edith Thomsen


Barnebarn af fyrpasser Niels Laurits Pedersen, Edith Thomsen, Åbenrå aflagde søndag den 11. marts 2012 Hirtshals Fyr et besøg. Hun var så venlig at udlåne billeder og andre dokumenter, der venligst efterfølgende er stillet til rådighed for denne side af Støtteforeningen Hirtshals Fyr.

» Niels Laurits Pedersen, født Horne 18. januar 1876, havde som ung kørt købmandsvarer til Hirtshals Fyr, og havde held til at blive ansat ved fyret 1. november 1902, og i 1904 blev han fastansat.

13. april 1904 købte Niels Laurits Pedersen en grund af Hirtshals Teglværk nedenfor Hirtshals Fyr. Prisen var 290 kr. plus omkostninger advokat og tinglysning 7 kr. og 20 øre.

På grunden lader han samme år opføre et hus af snedkermester Edv. Eskildsen og for at betale, lod han optage lån i ”Kreditforeningen af mindre ejendomme paa landet i Jylland” på 1600 kr. til 4 %. Derved kom han til at bo nær hans arbejdsplads.

21. oktober 1904 bliver han gift med Marie Weinkouff, født Horne 11. marts 1881.

Ved fyret havde Niels Laurits Pedersen skiftende arbejdstider med nattevagter. Det gjorde at han ofte havde fridage, og meget af den fritid brugte han til at dyrke køkkenhave. Og da hans grund efterhånden ikke var stor nok, lejede han et stykke jord af teglværket. Om foråret fik han en af de nærliggende landmænd til at pløje, og herefter blev der lagt et stort stykke med kartofler, som jorden var meget velegnet til. Om efteråret var han i stand til at forsyne en stor del af familien nede i Hirtshals med kartofler til hele vinteren.

I 1925 blev han forflyttet til Omø Fyr, hvor han udnævntes til fyrassistent. Huset nedenfor Hirtshals Fyr blev eksproprieret af staten ca. 1922 og blev revet ned af tyskerne under besættelsen. På Omø faldt familien dog aldrig rigtig til og i 1931 blev Niels Laurits Pedersen forflyttet til Vesborg Fyr på Samsø.

At Niels Laurits Pedersen aldrig blev forfremmet til fyrmester skyldtes, at han ikke havde sejlet som maskinmester eller havde en håndværkeruddannelse som maskinarbejder eller lignende. Men i det daglige arbejde på fyret var der ikke den store forskel på fyrmesteren og de øvrige ansatte.

Niels Laurits Pedersen havde aldrig været nogen stærk mand og den 19. marts 1939 døde han på Tranebjerg Sygehus, 63 år gammel, af hjertelammelse.

24. marts 1939 blev han begravet fra Filipskirken på Amager, og fik sit gravsted på Sundby Kirkegård. «

Kilde: Ole WeinkouffNavn Niels Laurids Pedersen
Født 18-01-1876
Fødested Horne, Hjørring Amt
Død 19-03-1939
Køn M


Fra Til Tjenestested Type Titel
01-11-1902 31-10-1925 1 Hirtshals Landfyr Fyrpasser
01-11-1925 30-11-1931 1 Omø Landfyr Fyrassistent
01-12-1931 Ukendt Vesborg Landfyr Fyrassistent
1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet ud fra andre oplysninger.