Andreas Michael Dam


Efter optagelse i Dannebrogordenen Kilde: Niels-Jørn Jensen - www.hammerfyr.dk


Andreas Michael Dam blev født på Sankt Croix i Dansk Vestindien. Her arbejdede hans fader Anders Michael Dam (1812-1872) som plantageejer eller -bestyrer.
Det skal bemærkes, at i nogle kilder er hans fader registreret med samme fornavn som sønnen. I folketælling 1834 er faderen registreret med fornavnet Anders og ansat som kontorist på forvalterkontoret på Christiansø hos krigsassessor, proviant-, materiel-, told- og fyrinspektør Peter Johannes Funck.
For Andreas eget vedkommende er mellemnavnet også forskellig fra kilde til kilde. Veksler mellem Michael, Mechael, Mikael og Micael.
I folketælling 1880 er Andreas registreret som elev ved navigationsskolen og logerende hos enke Dorothea Lange i en 3. sals lejlighed i Borgergade, København.
Han må ikke forveksles med orlogskaptajn og filmfotograf Andreas Michael Dam (1891–1943).Navn Andreas Michael Dam
Født 28-04-1857
Fødested St. Croix
Død 07-04-1934
Dødssted
Køn M


Fra Til Tjenestested Type Titel
01-12-1890 31-03-1891 1 Hirtshals Landfyr 4. Assistent
01-04-1891 31-05-1903 1 Hammeren Landfyr Fyrassistent
01-06-1903 31-03-1911 1 Sejerø Landfyr Fyrmester
01-04-1911 01-05-1926 Hammeren Landfyr Fyrmester
1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet ud fra andre oplysninger.