Stevns
 
 Vis fyrkarakter 
Stevns fyr set fra vestFoto: Ole Lemvigh
21-04-2003

Startede i 1818 med en udbygning i fyrmesterboligens gavl, hvor der blev monteret et roterende spejlapparat. Dette fyr var den sidste fyrkonstruktion som Poul Løwenørn stod for. Da det tændtes var det det mest moderne fyr i Europa.
I forbindelse med ibrugtagningen udsendte man en bekendtgørelse med følgende ordlyd:

»Bekjendtgjørelse

Ifølge Kongelig allernaadigst Befaling er til Sikkerhed for Skibsfarten fra og til Østersøen oprettet et nyt Fyr paa Forbjerget Stevns eller den saakaldte Stevns Klint i Sjælland. Dette Fyr bestaar af roterende Lamper med sex Reverberer, hvilke dreie sig rundt i tre Minutter, saa at man i denne Tid seer sex stærke Blink, imellem hvilket Lyset forsvinder; dog vil man i Nærheden kunne see Skin af Lamperne mellem Blinkene. Herved udmærker Fyret sig fra det ligeoverfor paa den svenske Kyst ved Falsterboe i Vintermaanederne brændende Steenkuls- eller Blusfyr.
Det nye Fyr paa Stevns Klint er 140 Fod over Vandoverfladen og er anbragt i en bygning som staaer 4400 Fod i Nord 22° Ost (retvisende) fra Høierup Kirke ved den sydlige Kant af Stevns Klint.
Denne bygning vil bestandig blive holdt hvid, og giver derved ogsaa om Dagen et meget kjendeligt Søemærke.
Fyret bliver første Gang antændt den 1ste August indeværende Aar, og vil derefter bestandig blive holdt brændende, fra Paaske til Michelsdag een Time efter Solens Nedgang til dens Opgang, og fra Michelsdag til Paaske en halv Time efter Solens Nedgang til dens Opgang.

Kjøbenhavn
i General-Toldkammer-
og Commerce-Collegio
d. 6te Juni 1818.«


Bekendtgørelsen blev udsendt som et trykt cirkulære affattet på Dansk og Tysk.


Tegning til Stevns første fyr, opført 1816-18. 
 

Læs endnu mere om Stevns fyr og dets personale i bogen LYSET FRA KLINTEN.

Stevns første fyrFoto: Ole Lemvigh
21-04-2003

I 1878 opførtes et 27 m. højt tårn af kridtsten. Tårnet blev forsynet med et roterende linseapparat. I 1903 fik fyret en petroleumsglødenetsbrænder, som i 1927 blev erstattet med en glødelampe.

Roterende lampesystem monteret på Stevns fyr 1818. 
 

Stevns ligger ud mod Øresund mellem Køge Bugt og Fakse Bugt, ca. 5 km fra Store Heddinge.

Stevns fyr.Foto: Ole Lemvigh
21-04-2003

Området fyret ligger på blev i 1951 udlagt til militær anvendelse. Militæret har nu (2002) forladt området og der er igen mulighed for af aflægge fyret et besøg.

Stevns fyr, urværkFoto: Ole Mastrup ©
30-11-2002Stevns fyr lanterneFoto: Ole Lemvigh
21-04-2003Stevns fyr - lanternens lejerFoto: Ole Lemvigh
21-04-2003Postkort med Stevns fyr. Årstal ukendt. 
  
 MaskinrumFoto: Jan Lundstrøm ©
06-02-2012MaskinrumFoto: Jan Lundstrøm ©
06-02-2012Personale


Dato Begivenhed Navn Titel
01-10-1903 Tiltrådt Johannes Lauritz Westborg Fyrpasser
01-10-1903 Tiltrådt Louis Dionysius Arthur Wedén Fyrmester
01-10-1903 Tiltrådt Carl Frederik Viggo Jensen Fyrassistent
31-12-1907  1 Fratrådt Carl Frederik Viggo Jensen Fyrassistent
01-01-1908 Tiltrådt Hans Kristian Jensen Fyrassistent
31-10-1916  1 Fratrådt Johannes Lauritz Westborg Fyrpasser
31-10-1916  1 Fratrådt Hans Kristian Jensen Fyrassistent
01-11-1916 Tiltrådt Holger Hansen Fyrpasser
01-11-1916 Tiltrådt Johannes Lauritz Westborg Fyrassistent
01-11-1916 Tiltrådt Jens Henrik Sophus Deichmann Fyrmester
01-10-1920 Tiltrådt Hans Roed Fyrmester
30-11-1926  1 Fratrådt Holger Hansen Fyrpasser
01-12-1926 Tiltrådt Laurids Peder Brinch Fyrpasser
31-10-1927  1 Fratrådt Laurids Peder Brinch Fyrpasser
31-10-1927  1 Fratrådt Hans Roed Fyrmester
01-11-1927 Tiltrådt Hjalmar Arne Harald Nielsen Fyrmester II
01-12-1927 Tiltrådt Eli Marius Petersen Fyrpasser
30-09-1928  1 Fratrådt Johannes Lauritz Westborg Fyrassistent
01-10-1928 Tiltrådt Peter Nielsen Jensen Fyrassistent
30-09-1935  1 Fratrådt Peter Nielsen Jensen Fyrassistent
01-10-1935 Tiltrådt Ejnar Bernhard Frandsen Fyrassistent
31-10-1939  1 Fratrådt Ejnar Bernhard Frandsen Fyrassistent
01-11-1939 Tiltrådt Niels Nielsen Fyrassistent
01-01-1940 Tiltrådt Johan Marius Andreasen Fyrpasser
30-09-1941  1 Fratrådt Niels Nielsen Fyrassistent
01-10-1941 Tiltrådt Jens Kristian Bager Fyrassistent
01-12-1943 Tiltrådt V. V. Larsen Medhjælper
01-04-1944 Tiltrådt Mikkel Viggo Mikkelsen Overfyrpasser
31-03-1945  1 Fratrådt Johan Marius Andreasen Fyrpasser
01-05-1947 Tiltrådt Peter Møller Nielsen Fyrassistent
01-12-1948 Tiltrådt Otto Christian Mønsted Fyrmester I
30-04-1953  1 Fratrådt Mikkel Viggo Mikkelsen Overfyrpasser
01-06-1953 Tiltrådt Aage Sørensen Fyrpasser
1957  1 Fratrådt Otto Christian Mønsted Fyrmester I
01-10-1960 Tiltrådt Niels Eulabius Dhyr Sørensen Overfyrpasser
01-11-1960 Tiltrådt Erik Priis Rasmussen Underfyrmester
01-10-1963 Tiltrådt Jens Christian Jensen Fyrmester
01-08-1971 Tiltrådt Knud Lauridsen Overfyrpasser
30-11-1973  1 Fratrådt Erik Priis Rasmussen Underfyrmester
01-12-1973 Tiltrådt Poul Marinus Nielsen Fyrmester
01-10-1976 Tiltrådt Ejgil Meisner Pedersen Fyrmester
31-05-1977  1 Fratrådt Knud Lauridsen Overfyrpasser
01-06-1977 Tiltrådt Peder Pedersen Fyrpasser
01-09-1978 Tiltrådt Gunnar Nielsen Fyrpasser
31-10-1980  1 Fratrådt Poul Marinus Nielsen Fyrmester
01-12-1980 Tiltrådt Henry Sehested Jensen Overfyrpasser

1Dato er ikke baseret på kildemateriale men beregnet udfra andre oplysninger.

Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1818 Oprettet           
1854 Registreret     FI [Blk]     
1878 Flyttet 55°17.48 N 12°27.29 Ø ED50    3250  
1903 Ombygget - -    -  
1927 Ombygget - -    -  
1947 Registreret - -    -  
1987 Ændret - - LFI  -  
2001 Registreret 55°17.45 N 12°27.22 Ø WGS84 LFI W 25s
(2+23)
- C 2094


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1818         Spejle Parabolsk
Roterende
    
1854         - 4. orden
Parabolsk
Roterende
   43 m.
1878         Linser Roterende
   64 m.
1903 Petroleum   Glødenetsbrænder   - -    -
1927 El   Glødelampe   - 2. orden
Roterende
1192663 cd.  -
1947 -   - 1500 watt
- -    -
1987 -   -   - Roterende
   -
2001 -   -   - -    -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1818 Anduvningsfyr Bygning Anden anvendelse
2 m. Poul Løwenørn  
1854 - - - -    
1878 - Tårn Dedikeret
Kridtsten
27 m.    
1903 - - - -    
1927 - - - -    
1947 - - - -    
1987 - - - -    
2001 - - - -